Диплом

Общата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в неяОбщата система за признаване на дипломи и професионални квалификации на ес и пътят на България за включване в нея
В края на м май тази година правителството на България завърши успешно преговорите с Европейската комисия по една от основните глави на европейската нормативна уредба, регулираща правото на свободно движение на граждани в рамките на ес – “Свободно движение на хора”. 1
Диплом 272.25 Kb. 4 pg.
преглед
Препоръки и указания за оформянето на дипломните задания, дипломПрепоръки и указания за оформянето на дипломните задания, диплом
Разработването на дипломната работа има за цел да разшири знанията на студентите в определена област и да създаде у тях необходимите умения за самостоятелно решаване на конкретни задачи от комлексен характер, каквито ще тябва да решават в бъдещата си работа
Диплом 89.17 Kb. 1 pg.
преглед
„Фенолни антиоксиданти. Зависимост структура активност\" на доц д-р Весела Кънчева е награден с Диплом и медал \" в памет на акад. Н.„Фенолни антиоксиданти. Зависимост структура активност" на доц д-р Весела Кънчева е награден с Диплом и медал " в памет на акад. Н.
Преглед на изпълнението на целите /стратегическа и оперативни/ и оценка на постигнатите резултати в съответствие с мисията и приоритетите на звеното, утвърдени от ос на бан при структурните промени през 2010 година
Диплом 200.19 Kb. 1 pg.
преглед
2. диплома за завършено висше образование2. диплома за завършено висше образование
Наредба №15 от 17. 04. 2009 г за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
Диплом 3.95 Mb. 32 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокляДипломна работа на тема: моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля
Моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля
Диплом 234.99 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа тема: \"Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините\"Дипломна работа тема: "Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините"
Контролни процедури при проверка на планирането и изпълнението приходите и разходите на общинските бюджети стр
Диплом 37.42 Kb. 1 pg.
преглед
Решиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следнотоРешиха да участват в дипломатическата конференция в Лисабон, която се състоя от 6 до 31 октомври 1958 г., И се споразумяха върху следното
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година
Диплом 285.14 Kb. 3 pg.
преглед
Дипломна работа на темаДипломна работа на тема
Ролята на новите технологии за изграждане на вътрешнофирмена информационна система, позната като интранет
Диплом 27.25 Kb. 1 pg.
преглед
Република България Министерство на външните работи Дипломатически институт тероризмът минало и настоящеРепублика България Министерство на външните работи Дипломатически институт тероризмът минало и настояще
Несъмнено понятието е производно от латинското терор – страх, ужас, което впоследствие служи като основа за развитие на опитите за дефиниране на тероризма
Диплом 411.69 Kb. 3 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: \"Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000\"Дипломна работа на тема: "Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000"
Еволюция на електронната лавина и електричния пробив в устройството плазма фокус pf1000”
Диплом 371.52 Kb. 4 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Диплом 40.69 Kb. 1 pg.
преглед
Примерни теми за дипломни работиПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Диплом 33.91 Kb. 1 pg.
преглед
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалистиПлан разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти
Информация и регистрация: М. Попиванова, тел. (02) 922 55 59; gsm:+359 888 246 889
Диплом 244.25 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: организация на застраховка \"гражданска отговорност за чужбина зелена карта\"Дипломна работа на тема: организация на застраховка "гражданска отговорност за чужбина зелена карта"
На тема: организация на застраховка “гражданска отговорност за чужбина – зелена карта”
Диплом 1.15 Mb. 7 pg.
преглед
Дипломант Тема Научен ръководителДипломант Тема Научен ръководител
Условия, възможности и технология на кредитиране на обекти на недв собственост /по примера на Уникредит Булбанк
Диплом 417.79 Kb. 4 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом