Диплом

Дипломна работа На темаДипломна работа На тема
Показатели и фактори характеризиращи равнището и ефективността от използването на дълготрайните активи
Диплом 0.65 Mb. 6 pg.
преглед
Дипломатическо и консулско правоДипломатическо и консулско право
Книгата е разделена на три части, описани съответно на български, руски и английски език. Основните моменти които обхваща са
Диплом 401.84 Kb. 4 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: обзавеждане на жилище за шест членно семейство (родители, две момчета, възрастни родители)Дипломна работа на тема: обзавеждане на жилище за шест членно семейство (родители, две момчета, възрастни родители)
Обзавеждане на жилище за шест членно семейство (родители, две момчета, възрастни родители)
Диплом 0.6 Mb. 4 pg.
преглед
Нов български университет дипломна работаНов български университет дипломна работа
Първа: стр. 1
Диплом 1.74 Mb. 12 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятиеДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството ги систематизира, обработва, съпоставя и ги свежда до определени показатели, характеризиращи състоянието и тенденциите за развитие на предприятието
Диплом 0.88 Mb. 8 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практикатаДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Диплом 2.15 Mb. 13 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните цени на фирмата може да повлияе върху търсенето, обема на продажбите и приходи от реализацията и да предизвика съответна реакция от потребителите
Диплом 0.69 Mb. 5 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Езикът за разработка е Java, а използваната технология е Enterprise JavaBeans (Harpner, 1999). Архитектурата на ProSyst EnterpriseCluster е следната
Диплом 24.99 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба №14 от 15 септември 1999 Г. За митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персоналНаредба №14 от 15 септември 1999 Г. За митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал
Диплом 174.9 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Тема: Агресивност и здравна локализация на контрола при работещи в частни фирми
Диплом 1.2 Mb. 9 pg.
преглед
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредбиДипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
Вторични схеми
Диплом 0.96 Mb. 7 pg.
преглед
Дипломиран експерт-счетоводителДипломиран експерт-счетоводител
Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети
Диплом 116.26 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: анализ на материално техническата база на средното образованиеДипломна работа на тема: анализ на материално техническата база на средното образование
Важността на материално–техническата база в средното образование се определя както от елементите, които включва в себе си така също и от значението, което имат за осъществяването на пълния цикъл на учебно – възпитателния процес от началното училище до последния клас на средните учебни заведения
Диплом 0.51 Mb. 3 pg.
преглед
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работиПроблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи
Критичната маса и възможностите за стратегическо позициониране на банките (или друга финансова институция)
Диплом 173.3 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа на темаДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Диплом 24.21 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом