Диплом

Дипломна работаДипломна работа
Административните актове предизвикват правни последици. Те създават права, възлагат задължения, формират нови правни статути и положения. Административните актове включват нормативни действия с различни наименования
Диплом 277.14 Kb. 2 pg.
преглед
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношенияДипломни работи за специалност „Международни икономически отношения
Основни промени в маркетинг стратегията и тактиката на крупните компании в съвременните условия за бизнес
Диплом 88.91 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продуктиДипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти
В т о р а г л а в а международна търговия с музикални продукти
Диплом 33.07 Kb. 1 pg.
преглед
Диплома „Правна и съдебна система на есДиплома „Правна и съдебна система на ес
Политическа и правна същност на историята на европейската интеграция. Външни отношения на ео и ес. Втори стълб на ес
Диплом 108.38 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна РаботаДипломна Работа
Тема: Развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България в условията на европейската интеграция
Диплом 57.91 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа Тема: \"Неизползвани възможности за ефективното развитие на курортно-туристическа дейност в курорта Сандански (връзки с обществеността, иновации в туризма, реклама и пр.)\"Дипломна работа Тема: "Неизползвани възможности за ефективното развитие на курортно-туристическа дейност в курорта Сандански (връзки с обществеността, иновации в туризма, реклама и пр.)"
Неизползвани възможности за ефективното развитие на курортно-туристическа дейност в курорта Сандански (връзки с обществеността, иновации в туризма, реклама и пр.)”
Диплом 0.62 Mb. 5 pg.
преглед
Дипломна разработка на тема: Екологични и социални проблеми при въвеждане наДипломна разработка на тема: Екологични и социални проблеми при въвеждане на
Дипломант: Йорданка Иванова Динева, специалност „Опазване на природната среда”, факултетен номер 38538
Диплом 1.31 Mb. 21 pg.
преглед
Дипломни работи: 27. 06. 2012г от 08. 00ч в зала н-102Дипломни работи: 27. 06. 2012г от 08. 00ч в зала н-102
Съвременни тенденции в ресторантьорския франчайзинг във Великобритания и приложението им в България
Диплом 119.09 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Диплом 143.95 Kb. 1 pg.
преглед
Тема: Дипломант: Научен ръководителТема: Дипломант: Научен ръководител
Стратегически мениджмънт в “транс комс” оод и възможностите за промяна в мениджмънта на персонала
Диплом 52.22 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Основни типове пазари   8
Диплом 189.61 Kb. 21 pg.
преглед
Дипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомвриДипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
Темата на дипломната работа трябва задължително да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска, респ магистърска степен
Диплом 102.48 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломни работи Първа комисияДипломни работи Първа комисия
Анализ на възможностите за подобряване на качеството на ресторантьорския продукт на хотел Иберостар Тиара бийч”
Диплом 65.92 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломация и дипломатическа служба форми, методи и средства на дипломациятаДипломация и дипломатическа служба форми, методи и средства на дипломацията
Йордан Кожухаров, 1999 г. Виктор Паунов, художник, 1999 г. Книгоиздателска къща „Труд, 1999 г. Bn 954-528-121-9
Диплом 3.46 Mb. 27 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\"Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
В зависимост от това, коя от страните поема риска и всички задължения, свързани с експлоатацията на обекта: бруто и нето лизинг
Диплом 1.02 Mb. 9 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом