Диплом

Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банкитеДипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
Каналите, по които се осъществява трансферът на финансови ресурси между търсещите и предлагащите пари са два директен и индиректен
Диплом 482.96 Kb. 5 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Формиране на европейската идентичност в процесите на евроинтеграция и глобализация
Диплом 1.33 Mb. 7 pg.
преглед
Филологически факултет участие на студенти и дипломанти в научноизследователски групи лингвистич е н клуб ръководител: доц д-р Красимира ЧакъроваФилологически факултет участие на студенти и дипломанти в научноизследователски групи лингвистич е н клуб ръководител: доц д-р Красимира Чакърова
Десислава Димитрова (магистър „Актуална българистика” и студент по славянска филология)
Диплом 54.05 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 годинаДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Диплом 1.09 Mb. 8 pg.
преглед
История на установяването на дипломатически отношения между България и ИранИстория на установяването на дипломатически отношения между България и Иран
Османската империя, Иран е първата азиатска държава, установила дипломатически отношения с България, нареждаща се веднага след великите сили и съседните страни. Трето, тези първи години на дипломатически връзки се нуждаят от осветляване с използването и сравняването на различни източници
Диплом 89.66 Kb. 1 pg.
преглед
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния балСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Диплом 422.16 Kb. 5 pg.
преглед
Дипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данниДипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данни
Откриване на зависимости в данни, променящи се във времето. Подход базиран на Data Mining”
Диплом 498.25 Kb. 10 pg.
преглед
Дипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данниДипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данни
Откриване на зависимости в данни, променящи се във времето. Подход базиран на Data Mining”
Диплом 0.6 Mb. 12 pg.
преглед
Дипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данниДипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данни
Извличане на информация и откриване на знания (Data mining and knowledge discovery) 8
Диплом 0.66 Mb. 12 pg.
преглед
Дипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данниДипломна работа на тема „ Откриване на зависимости в данни
Извличане на информация и откриване на знания (Data mining and knowledge discovery) 6
Диплом 0.64 Mb. 11 pg.
преглед
Дипломатически институтДипломатически институт
Диплом 22.18 Kb. 1 pg.
преглед
1. Диплома за завършено средно образование1. Диплома за завършено средно образование
Чл. 1 Този правилник регламентира специфичните изисквания за вътрешния ред на чпк”София” в съответствие със знп, ппзнп и зпоо
Диплом 230.21 Kb. 1 pg.
преглед
Военнополитическа и дипломчатическа дейност на димитър христов ризов /1880-1918 Г./ Представен за придобиване на образователната и научна степен „ докторВоеннополитическа и дипломчатическа дейност на димитър христов ризов /1880-1918 Г./ Представен за придобиване на образователната и научна степен „ доктор
На тема:”военнополитическа и дипломчатическа дейност на димитър христов ризов /1880-1918 Г
Диплом 54.25 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломни работи от студенти в специалността „Математика и информатикаДипломни работи от студенти в специалността „Математика и информатика
Разработване на пакет за електронно и дистанционно обучение по фолклор на Родопите: Музикално наследство на Родопите“
Диплом 30.82 Kb. 1 pg.
преглед
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалистиПлан разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти
Информация и регистрация: М. Попиванова, тел. (02) 922-55-59; gsm: +359888246889; В. Сергеева, тел. (02) 922-55-59; gsm: +359888656090
Диплом 284.7 Kb. 2 pg.
преглед

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом