Диплом

Дипломно обучение в системата на здравеопазването, обн., Дв, бр. 64 от 20. 07. 2001 г., изм и доп., бр. 93 от 21. 10. 2003 гДипломно обучение в системата на здравеопазването, обн., Дв, бр. 64 от 20. 07. 2001 г., изм и доп., бр. 93 от 21. 10. 2003 г
Наредба №31 от 28. 07. 2001 г за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, обн., Дв, бр. 64 от 20. 07. 2001 г., изм и доп., бр. 93 от 21. 10. 2003 г
Диплом 425.63 Kb. 4 pg.
преглед
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко ПетровТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Диплом 49.45 Kb. 1 pg.
преглед
Теми за дипломни работи от доц д-р Фани УзуноваТеми за дипломни работи от доц д-р Фани Узунова
Качеството на живот на работното място като елемент на социалната отговорност към персонала /на примера на фирма
Диплом 42.32 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа тема: Актуални проблеми на здравното възпитание в начална училищна възрастДипломна работа тема: Актуални проблеми на здравното възпитание в начална училищна възраст
Първа глава: Теоретични основи на проблемите свързани със здравето и здравното възпитание
Диплом 100.33 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломатически институтДипломатически институт
Изготвяне на аналитични справки по външнополитически въпроси и систематизация на информация, касаеща глобални и регионални проблеми
Диплом 78.98 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломнаработ а на тема: радиоводещият в българияДипломнаработ а на тема: радиоводещият в българия
І. История на българското радио. Ролята на радиоводещия в Радио София – 1930-1940 г. Музиката в посочения период
Диплом 0.54 Mb. 7 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: достоверността на един летопис и на един романДипломна работа на тема: достоверността на един летопис и на един роман
Живял е през XVII в – вероятно до началото на XVIII в. Това е един от малкото сравнително подробни разкази за помохамеданчването на българите в България, превърнал се във важно доказателство за учените, които твърдят, че насилственото помохамеданчване в България не е само мистификация
Диплом 464.48 Kb. 4 pg.
преглед
Дипломна работа на Аксиния Стефанова АнгеловаДипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова
Същност и цели на сегментацията и позиционирането на продукта на пазара. Диференцираният подход при изучаване на потребителското търсене и маркетинговите въздействия върху пазара
Диплом 37.68 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа тема : Маркетингов анализ наДипломна работа тема : Маркетингов анализ на
Една от най-силните страни на съвременната икономика е прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Създаването на съвременна фирма е немислимо без използването на техники и технологии за проучване на различните страни от маркетинговия микс
Диплом 20.07 Kb. 1 pg.
преглед
Примерни теми за дипломни работи по икономикаПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Диплом 50.51 Kb. 1 pg.
преглед
Препоръчителни изисквания към дипломната работаПрепоръчителни изисквания към дипломната работа
Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва да бъдат включени всички съществени резултати, получени при изработката на проекта, които произтичат от заданието
Диплом 52.59 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Втора: Методически указания за анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирмата 14
Диплом 79.09 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа тема: \"Ролята на детската градина за екологичното възпитание на децата\"Дипломна работа тема: "Ролята на детската градина за екологичното възпитание на децата"
Днешното дете расте в твърде динамична обкръжаваща го действителност, към която проявява подчертан интерес. Ограниченият му социален и познавателен опит затруднява процеса на адаптирането и приобщаването му към все по-сложните и противоречиви явления в нея
Диплом 80.8 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружествоДипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество
Теоретико-методически основи на комуникационната политика на застрахователното дружество-стр. 6
Диплом 43.4 Kb. 1 pg.
преглед
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко ПетровТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Диплом 55.35 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом