Диплом

Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банкитеДипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките
В този динамичен, сложен и трудно измерим процес се включват и банковите институции. Относително консервативни и “затворени” те започват да приемат и внедряват модерни пазарни стратегии и управленски подходи. В центъра на стопанските стратегии застава “Негово Величество” Купувачът
Диплом 45.96 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа на тема \"Финансов анализ на фирмата\"Дипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Диплом 0.77 Mb. 6 pg.
преглед
Дипломната работаДипломната работа
Проектът е разработен по практически примери на счетоводно отчитане във тец марица изток 2”, номер по данъчен регистър: 1243920376 булсат: 123531939, мол: инж. Атанас Димитров
Диплом 1.89 Mb. 10 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Каквито ни са разчетните взаимоотношения с контрагентите и държавата, такава ще ни е и адаптацията и интегрирането ни в световното стопанство”
Диплом 35.46 Kb. 1 pg.
преглед
2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията2. диплома за висше ветеринарномедицинско образование и документ за трудов стаж на ръководителя на лабораторията
Приет с пмс №118 от 27. 06. 2000 г., обн., Дв, бр. 55 от 07. 2000 г., в сила от 18. 07. 2000 г., изм., бр. 4 от 12. 01. 2001 г., бр. 62 от 29. 07. 2005 г., в сила от 30. 08. 2005 г
Диплом 0.71 Mb. 5 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Същност и особености на кредитните институции /взаимоспомагателни сдружения, асоциации, кооперации и банки
Диплом 0.97 Mb. 11 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: \" анализ на дефицитното бюджетно финансиране\"Дипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Диплом 0.65 Mb. 6 pg.
преглед
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния балСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Диплом 0.5 Mb. 5 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Пазарни анализи на маркетинговата среда: възможности и опасности за "вертен" оод 24
Диплом 0.79 Mb. 5 pg.
преглед
Дипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирмаДипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма
Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните цени на фирмата може да повлияе върху търсенето, обема на продажбите и приходи от реализацията и да предизвика съответна реакция от потребителите
Диплом 0.68 Mb. 5 pg.
преглед
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оодДипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на "Екопласт 99" оод
Теоретико-методически и методологични основи на финансовия анализ 5
Диплом 13.12 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 гДипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г
Състояние, тенденции, проблеми и перспективи в развитието на дейнсотта на “Трега”
Диплом 50.06 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работаДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Диплом 0.64 Mb. 4 pg.
преглед
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково делоПримерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело
І. Основни направления в дейността на централните банки в развитите страни. Парична политика на централните банки и паричен пазар
Диплом 55.66 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персоналНаредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Диплом 210.18 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом