Бизнес-план

Бизнес-план Предоставление услуги по сбору бытовых и промышленных отходовБизнес-план Предоставление услуги по сбору бытовых и промышленных отходов
Концепция проекта предусматривает предоставление услуг по сбору бытовых и промышленных отходов в Актюбинской области Республики Казахстан (далее – Актюбинская область)
Бизнес-план 347.21 Kb. 10 pg.
преглед
Списък на избраните тематични направления от студентите от спец. „Икономика на индустрията 4 к група 32Списък на избраните тематични направления от студентите от спец. „Икономика на индустрията 4 к група 32
Списък на избраните тематични направления от студентите от спец. „Икономика на индустрията” 4 к група 32
Бизнес-план 127.69 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес-план Открытие цеха по производству крупыБизнес-план Открытие цеха по производству крупы
Концепция проекта предусматривает открытие цеха по производству крупы в Акмолинской области Республики Казахстан
Бизнес-план 366.68 Kb. 10 pg.
преглед
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от нк за представени от мен неверни данни. Подпис/печатЗапознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от нк за представени от мен неверни данни. Подпис/печат
Сума на инвестицията лв
Бизнес-план 0.54 Mb. 5 pg.
преглед
Заявление за постъпване в бизнесинкубаторЗаявление за постъпване в бизнесинкубатор
Бизнес-план 292.04 Kb. 4 pg.
преглед
Управління підприємствами. Організація виробництваУправління підприємствами. Організація виробництва
Андрианов В. И. Как сберечь свои секреты/ В. И. Андрианов, А. В. Соколов. 2-е изд. М., Спб: ООО "Фирма"Изд-во аст", ООО "Изд-во"Полигон", 2000. 272с. (Шпионские штучки). Isbn 5-89173-074-Х: 33,00 грн
Бизнес-план 42.13 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес-план I. Общая схемаБизнес-план I. Общая схема
Бизнес-план для издательской компании (все суммы указаны в условных единицах; доходы показаны за вычетом налоговых, таможенных и иных обязательных платежей, а расходы по зарплате – с учетом отчислений во внебюджетные фонды [с 01. 01. 2001г. – социальный налог])
Бизнес-план 0.51 Mb. 1 pg.
преглед
Общинскисъвет – бурга сОбщинскисъвет – бурга с
Община Бургас, се състоя заседание на Постоянна комисия по екология при Общински съвет Бургас. На заседанието присъстваха: Бойчо Георгиев – председател, Галя Василева зам председател; Коста Костов; Здравко Сталев и Димитър Георгиев – членове на комисията
Бизнес-план 49.79 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: ПреподавателБизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател
Създаване и развитие на малка фирма за почистване по домовете. Фирмата ще бъде новосъздадена от двама съдружници с еднакво дялово участие. Тя ще се казва “arol cleaning” с адресна регистрация в град София и съдружници – Олег Златарски и Арсо Томов
Бизнес-план 495.42 Kb. 8 pg.
преглед
Бизнес-план Создание цеха по измельчению металлоотходовБизнес-план Создание цеха по измельчению металлоотходов
Концепция проекта предусматривает создание цеха по измельчению металлоотходов в Карагандинской области Республики Казахстан (далее – Карагандинская область)
Бизнес-план 397.7 Kb. 10 pg.
преглед
Бизнес-план Создание цеха по производству пластиковых оконБизнес-план Создание цеха по производству пластиковых окон
Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон в Атырауской области Республики Казахстан (далее – Атырауская область)
Бизнес-план 0.52 Mb. 11 pg.
преглед
Държавни изпити, януарска сесия 2008 г. Специалност \"туризъм\", образователно-квалификационни степениДържавни изпити, януарска сесия 2008 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени
Приложение опита на ресторантъорската верига Клайдс- сащ в продукта на веригата Хепи-България
Бизнес-план 70.64 Kb. 1 pg.
преглед
Изграждане на топлофикационна електрическа централа на природен газ в град Стамболийски. Разработване на бизнес-план за финансиране на топлофикационна електрическа централа в град СтамболийскиИзграждане на топлофикационна електрическа централа на природен газ в град Стамболийски. Разработване на бизнес-план за финансиране на топлофикационна електрическа централа в град Стамболийски
Тфец – Стамболийски е възникнала през 2001 г., когато новото ръководство на "Целхарт" ад е преустановило подаването на топлинна енергия за градската топлопреносна мрежа. За целта е създадено дружеството "теге–21" оод с участието на частни фирми и община Стамболийски
Бизнес-план 15.71 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес план на птицеферма кд \"Голямото яйце\"Бизнес план на птицеферма кд "Голямото яйце"
Нашият стремеж е да представим възможно най-изчерпателно и обективно възможностите за развитие и печалба, които предоставя този бизнес. Птицевъдството е най-интензивния сектор в животновъдството,създава възможност за бързо възпроизводство и може да реагира бързо иадекватно на нуждите на пазара
Бизнес-план 138.64 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом