Бизнес-план

1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително)1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително)
Сума на инвестицията лв
Бизнес-план 0.54 Mb. 5 pg.
преглед
Бизнесплан за разнообразяване на дейносттаБизнесплан за разнообразяване на дейността
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от нк за представени от мен неверни данни
Бизнес-план 0.54 Mb. 5 pg.
преглед
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 311Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 311
Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г./Прср
Бизнес-план 438.57 Kb. 4 pg.
преглед
Технически университет – варнаТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социално предприемачество”, със студентите от специалност „Социален мениджмънт” окс „Магистър”
Бизнес-план 26.09 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00Бизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград за период от три години. Данните посочени в този бизнес план са ни предоставени от счетоводството на дружеството
Бизнес-план 0.56 Mb. 4 pg.
преглед
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 312 \" подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия\"Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 312 " подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Бизнес план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г./Прср
Бизнес-план 440.58 Kb. 4 pg.
преглед
Бизнес план на фирма „вело - оодБизнес план на фирма „вело - оод
Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период
Бизнес-план 187.18 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: ПреподавателБизнес план на малка фирма за почистване Изготвил: Преподавател
Създаване и развитие на малка фирма за почистване по домовете. Фирмата ще бъде новосъздадена от двама съдружници с еднакво дялово участие. Тя ще се казва “arol cleaning” с адресна регистрация в град София и съдружници – Олег Златарски и Арсо Томов
Бизнес-план 495.46 Kb. 8 pg.
преглед
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121
Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 4
Бизнес-план 221.04 Kb. 1 pg.
преглед
Научен ръководителНаучен ръководител
Политика за търсене, наемане, обучение, мотивация и задържане на квалифицирани служители в к к. Слънчев ден
Бизнес-план 245.41 Kb. 3 pg.
преглед
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
Прогнозен план на продажби в натура (в брой поръчки с връх последната година преди инвестицията или в м2): 40
Бизнес-план 0.82 Mb. 13 pg.
преглед
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „
Стъпки за кандидатстване по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 5
Бизнес-план 285.36 Kb. 4 pg.
преглед
Бизнес план за разширение на хотел ресторант \"Димят\" ИзготвилБизнес план за разширение на хотел ресторант "Димят" Изготвил
Фирма “Димят” оод се занимава с хотелиерска и ресторантьорска дейност. Намира се в град Смолян, улица “Лазур” 112. Телефонът за контакти е 0301/62 45 31
Бизнес-план 38.32 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес-планиране и контролБизнес-планиране и контрол
Колеж „Омега” Пловдив, ул. Кольо Фичето 7А, тел. 032 944 544, e-mail
Бизнес-план 46.74 Kb. 1 pg.
преглед
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебнатаВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Бизнес план – видове планове и основни раздели. Основи за разработване на плана-критерии,изисквания и хипотези
Бизнес-план 29.69 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом