Анализ

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпностИнтегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
Недопускане на корупционни практики и нулева толерантност към корупционни прояви по високите етажи на държавната власт и местното самоуправление; Ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз
Анализ 338.26 Kb. 3 pg.
преглед
Икономически университет варнаИкономически университет варна
Характеристика и особености на строителството като сектор на националното стопанство
Анализ 57.87 Kb. 1 pg.
преглед
В европейския съюз -българияВ европейския съюз -българия
В общата си позиция conf-bg 21/01 Европейският съюз кани България да представи по-нататъшни разяснения относно редица въпроси в сферата на финансовия контрол. Във връзка с това искане, България предоставя следната информация
Анализ 114.69 Kb. 1 pg.
преглед
Военна академияВоенна академия
Национална и рагионална сигурност” на факултет “Общовойскови” при нву “В. Левски” – В. Търново
Анализ 89.32 Kb. 1 pg.
преглед
3 swot анализ на състоянието на мсп в България3 swot анализ на състоянието на мсп в България
Основни препоръки спрямо политиката към мсп според Годишния доклад за състоянието и развитието на мсп в България
Анализ 0.82 Mb. 9 pg.
преглед
Международен панаирен и конгресен център оодМеждународен панаирен и конгресен център оод
София, кв. Лозенец, жилищна група “Южен Парк”, бл. 27, вх. Б, тел. 866 0391, 866 0393, факс 866 0393
Анализ 56.14 Kb. 1 pg.
преглед
Английско-български речник по управление на проектиАнглийско-български речник по управление на проекти
Анализ 172.49 Kb. 3 pg.
преглед
Триизмерни Алфа Форми Herbert Edelsbrunner и Ernst P. Mücke Илинойски университетТриизмерни Алфа Форми Herbert Edelsbrunner и Ernst P. Mücke Илинойски университет
Представен е алгоритъм, който конструира цялата фамилия от форми за едно дадено множество с размерност n със сложност O(n2), в най-лошия случай. Разгледано е издръжливо изпълнение на алгоритъма и няколко приложения в областта на научното изчисляване
Анализ 196.58 Kb. 1 pg.
преглед
І. Възстановяването на глобалната икономика през 2010 гІ. Възстановяването на глобалната икономика през 2010 г
Възстановяването от кризата няма да бъде бързо (V-образно), а ще продължи процес на дълго и постепенно подобряване на икономическата среда
Анализ 154.52 Kb. 1 pg.
преглед
Икономически университет варнаИкономически университет варна
Представете в обем до 2-3 стандартни машинописни страници съдържателните аспекти на проекта, в т ч
Анализ 53.49 Kb. 1 pg.
преглед
Възстановяване на жизнеспособносттаВъзстановяване на жизнеспособността
Формуляр за допълнителна информация за помощи за преструктуриране на предприятия в затруднение: схеми на помощ
Анализ 40.44 Kb. 1 pg.
преглед
Ръководител: изпълнителРъководител: изпълнител
Разходи за командировки – за провеждане на дълбочинните интервюта на специалисти от отрасъла
Анализ 103.62 Kb. 1 pg.
преглед
Списък на студентите бакалаври с одобрени теми и научни ръководители и рецензентиСписък на студентите бакалаври с одобрени теми и научни ръководители и рецензенти
Анализ 147.02 Kb. 1 pg.
преглед
Начал оНачал о
Анализ 25.26 Kb. 1 pg.
преглед
Тема Процес на планиране на качеството. Разработване на политика по качествотоТема Процес на планиране на качеството. Разработване на политика по качеството
Анализ 35.49 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом