Анализ

Нов 21. 04. 2010 гНов 21. 04. 2010 г
Състояние и анализ на съществуващата пристанищна инфраструктура и на технологичните възможности
Анализ 1.63 Mb. 13 pg.
преглед
Софтуерни технологииСофтуерни технологии
Според тези автори най-същественият признак, по който следва да се декомпозира жц на пп, е типът извършвани дейности. Такава група от прили- чащи си дейности по този модел се нарича функция. Следващата схема илюст
Анализ 3.19 Mb. 26 pg.
преглед
Тема: Анализ на външната среда на бизнес организацияТема: Анализ на външната среда на бизнес организация
Структурен анализ на конкуренцията в индустриялния сектор посредством модела за петте конкурентни сили 5
Анализ 163.76 Kb. 1 pg.
преглед
Инж. Панто Пантев, Ст ас инж. Георги Димитров, вту \"Т. Каблешков\"Инж. Панто Пантев, Ст ас инж. Георги Димитров, вту "Т. Каблешков"
Ззбут/ е длъжен да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и в частност на локомотивните машинисти и помощник-локомотивните машинисти. Основен нормативен документ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска е Наредба №5 от 11 май 1999 г
Анализ 130.68 Kb. 1 pg.
преглед
Анализ на основните макроикономически променливиАнализ на основните макроикономически променливи
За обема на реалните потребителски разходи с в предната глава бе направено предположението, че
Анализ 271.95 Kb. 3 pg.
преглед
Passport gmid global Market Information DatabasePassport gmid global Market Information Database
Системата подпомага учебния процес и изследванията в широк кръг специалности като: Бизнес, Икономикс, мио, Туризъм, Политически науки, Маркетинг, Европеистика и др
Анализ 28.8 Kb. 1 pg.
преглед
Юлиян Иванов ЦоневЮлиян Иванов Цонев
Анализ на възможните начини за управление на достъпа в компютърни мрежи чрез кеш (proxy) сървър
Анализ 75.93 Kb. 1 pg.
преглед
Институт за пазарна икономикаИнститут за пазарна икономика
Институтът за пазарна икономика приключи проект, изследващ процедурата за издаване на строителни разрешителни, финансиран от Демократическата комисия към посолството на сащ в България
Анализ 36.84 Kb. 1 pg.
преглед
Анализ на алгоритмите за обмен на информация в цифрова мрежа за интегрирани услуги (isdn) Митко Господинов цлмп-бан секция \"спркио\" e-mail: -bg com РезюмеАнализ на алгоритмите за обмен на информация в цифрова мрежа за интегрирани услуги (isdn) Митко Господинов цлмп-бан секция "спркио" e-mail: -bg com Резюме
Резюме: Основната цел на доклада е изследване ефективността на методите за управление на маршрутизацията и интензивността на информационните потоци в isdn мрежа със зададена топологическа структура и разработка на оптимални алгоритми за управление на процесите за обмен на информация
Анализ 100.33 Kb. 1 pg.
преглед
Разработване на Процедура за одобрение на проекти Съвместно изпълнение и критерии за тяхната оценкаРазработване на Процедура за одобрение на проекти Съвместно изпълнение и критерии за тяхната оценка
През периода 2004-2006 г. ЕнЕфект съвместно с датската консултантска фирма нирас работи по няколко проекта, свързани с гъвкавите механизми на Протокола от Киото и въвеждането на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове в България
Анализ 44.9 Kb. 1 pg.
преглед
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
Анализ 379.88 Kb. 3 pg.
преглед
Управление на екипи Философия на екипния модел Автор: гл ас д-р Кристиян Хаджиев нбу, София ул. Монтевидео №21 РезюмеУправление на екипи Философия на екипния модел Автор: гл ас д-р Кристиян Хаджиев нбу, София ул. Монтевидео №21 Резюме
Джон Ейдър, лидерството от “пето ниво” на Джим Колинс, концепцията на Майлс и Симс за самолидерството и ситуационния лидерски модел на Хърси-Бланчард, като се идентифицират зависимости свързани с фазите, през които преминава изграждането на екипа
Анализ 0.51 Mb. 4 pg.
преглед
Информация за дейността на Българския енергиен холдинг, с описание на разходите и постигнатите от дружеството резултатиИнформация за дейността на Българския енергиен холдинг, с описание на разходите и постигнатите от дружеството резултати
За периода от началото на годината до края на юли 2009 година, бех успя да изпълни голяма част от задачите, поставени пред него при създаването му и отбеляза сериозен напредък в подготовката и началото на реализацията големите енергийни проекти в страната ни
Анализ 85.45 Kb. 1 pg.
преглед
Съдържание резюме 3 Въведение 4Съдържание резюме 3 Въведение 4
Методически указания за анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирмата 17
Анализ 26.81 Kb. 1 pg.
преглед
Доктор на изкуствознанието доктор хонорис кауза председател на съюза наДоктор на изкуствознанието доктор хонорис кауза председател на съюза на
В своето хилядолетно развитие необявената война на терористите следва закономерностите на развитието на света, като използваните от тях средства са все по-чудовищни, все по-съвършени. В същото време тероризмът става по-всеобхватен, многоаспектен и настъпателен
Анализ 91.83 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом