Анализ

Инж. Радка СтаменоваИнж. Радка Стаменова
Договора за ес концепции. Подходът е чрез законодателство, интегриране, позитивни действия. Основните предизвикателства са повишаване на заетостта на жените, подобряване на положението им на пазара на труда, премахване на социалната дистанция между половете
Анализ 50.59 Kb. 1 pg.
преглед
Книг иКниг и
Ч 33/А21 Адамов, Величко. Теория на финансите (Държавни финанси) / Величко Адамов прераб изд. В. Търново : Абагар, 2002. 568 с с табл., ил
Анализ 88.11 Kb. 1 pg.
преглед
Обяснителен меморандумОбяснителен меморандум
О и за да се гарантира, че за тях важат еднакви пруденциални правила, което е от съществено значение за доброто функциониране на вътрешния пазар, тези пруденциални правила са предмет на предложение за регламент [да се впише от Службата за публикации], който е в комплект с настоящото предложение
Анализ 2.47 Mb. 18 pg.
преглед
Комуникационна стратегия за подготовка на членството на България в Европейския съюзКомуникационна стратегия за подготовка на членството на България в Европейския съюз
На България в ес е основен приоритет в програмата на правителството. Към настоящия момент той се ползва с огромната подкрепа на българското общество и с пълен политически консенсус. Според социологическо проучване от есента на миналата година за влизането на България в ес са 82 на сто от гражданите
Анализ 141.04 Kb. 1 pg.
преглед
`` Политика по качеството и здравословни и безопасни условия на труд`` Политика по качеството и здравословни и безопасни условия на труд
Политиката по качество и збут на "инхом 98" оод е възможно да се представи в израза
Анализ 30.32 Kb. 1 pg.
преглед
1. Основни разходи за производство 1Фураж1. Основни разходи за производство 1Фураж
Разходите за изхранване на животните формират около 60-70% от общите разходи за производство на мляко, пилешко, свинско, телешко и агнешко месо
Анализ 1.09 Mb. 7 pg.
преглед
Република българия министерство на икономиката и енергетикатаРепублика българия министерство на икономиката и енергетиката
Анализ на националния потенциал за прилагане на високоефективно комбинирано производство …
Анализ 1.93 Mb. 12 pg.
преглед
Институт за местно и регионално развитиеИнститут за местно и регионално развитие
Нститут за местно и регионално развитие institute for local and regional development
Анализ 352.81 Kb. 5 pg.
преглед
Декан на факултетДекан на факултет
Представяне на сигналите в координатната и честотната област. Енергия. Норма. Скаларно произведение на сигналите. Обобщен ред на Фурие. Преобразуване на Фурие за непрекъснати детерминирани и случайни сигнали. Дискретни преобразувания. Физическа интерпретация
Анализ 51.99 Kb. 1 pg.
преглед
Бизнес проектБизнес проект
Резюме
Анализ 480.97 Kb. 5 pg.
преглед
Политически ефектПолитически ефект
На 25 април 2005 г в Люксембург държавите-членки на Европейския съюз, България и Румъния подписват Договор за присъединяване на България и Румъния към ес
Анализ 0.62 Mb. 5 pg.
преглед
За курсова работа (за мен): 10. Анализ на зависимостта между разходи, приходи и печалба; изисквания изследване на фирмата, организационна структура и прилагане на съответните методики, счетоводни документиЗа курсова работа (за мен): 10. Анализ на зависимостта между разходи, приходи и печалба; изисквания изследване на фирмата, организационна структура и прилагане на съответните методики, счетоводни документи
Учебник: Д. Велев – “Икономически анализ”; Сава Савов – “Анализ на индустриалната фирма”; вестник “Капитал”; “”Кеш”
Анализ 396.17 Kb. 4 pg.
преглед
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 гОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Анализ 2.54 Mb. 23 pg.
преглед
Анализ за развитието на сектора на недвижимите имоти в България Автор: Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит БулбанкАнализ за развитието на сектора на недвижимите имоти в България Автор: Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк
Недвижимите имоти и вертикално интегрираните сектори на строителството и туризма бяха сред основните двигатели на икономическия растеж през последните няколко години. Пазарът на недвижими имоти получи допълнителна подкрепа в резултат на значителния приток на чуждестранни капитали
Анализ 106.94 Kb. 1 pg.
преглед
Докла дДокла д
Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Разград в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Разград с териториален обхват община Разград, община Цар Калоян и община Лозница
Анализ 0.57 Mb. 9 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом