Анализ

Примерни теми за магистърски тезиПримерни теми за магистърски тези
Тематично направление – общо управление, стратегическо управление, екологичен мениджмънт
Анализ 60.9 Kb. 1 pg.
преглед
Университет за национално и световно стопанствоУниверситет за национално и световно стопанство
Развитието на управлението на проекти като теория и практика на базата на интердисциплинарни знания
Анализ 61.79 Kb. 1 pg.
преглед
Тема: Анализ на външната среда на бизнес организацияТема: Анализ на външната среда на бизнес организация
Структурен анализ на конкуренцията в индустриялния сектор посредством модела за петте конкурентни сили 5
Анализ 163.8 Kb. 1 pg.
преглед
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии)Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Насочен към всички заинтересовани и особено към вътрешни одитори, контрольори, инспектори, счетоводители, мениджъри, специалисти от различни сфери на бизнеса, фирми и всяка друга дейност, обвързана с проверките и проверяване на изпълнението на задълженията и управленските решения
Анализ 57.11 Kb. 1 pg.
преглед
Високотехнологичен бизнес инкубатор варнаВисокотехнологичен бизнес инкубатор варна
Варна, п к. 87; тел. 052 383 700; факс 052 383 701; e-mail: office@htbi-varna org
Анализ 31.3 Kb. 1 pg.
преглед
Нова политика за развитието на държавната администрация и административната реформа в българияНова политика за развитието на държавната администрация и административната реформа в българия
Когато се замисля и обсъжда административната реформа, неотменно следва на всеки един етап да се отчитат и съблюдават следните общовалидни изисквания пред публичния сектор като цяло
Анализ 103.46 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари яРепубликабългари я
Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водитe
Анализ 2.71 Mb. 20 pg.
преглед
Анализ на престъпността в нрб през 1988 годАнализ на престъпността в нрб през 1988 год
Анализ на престъпността в нрб през 1988 година. София : Съвет за криминол изследвания, 1989; 343/А64
Анализ 64.82 Kb. 1 pg.
преглед
Докла дДокла д
Анализ 0.61 Mb. 4 pg.
преглед
Регионална инспекция по околната среда и водите софияРегионална инспекция по околната среда и водите софия
Въведение стр
Анализ 1.33 Mb. 11 pg.
преглед
Общински план за развитие 2007-2013 ГОбщински план за развитие 2007-2013 Г
Въведение стр
Анализ 1.99 Mb. 16 pg.
преглед
Научен ръководителНаучен ръководител
Анализ и оценка на туристическия продукт на “Албена”АД, представен на германския туристически пазар
Анализ 191.53 Kb. 1 pg.
преглед
Концепция за развитие на регионален туристически продукт на Регион „Родопи екотуризъмКонцепция за развитие на регионален туристически продукт на Регион „Родопи екотуризъм
Концепция за развитие на регионален туристически продукт на Регион „Родопи екотуризъм”
Анализ 1.63 Mb. 13 pg.
преглед
Общинапещер аОбщинапещер а
Изготвянето на настоящата програма за управление качеството на атмосферния въздух (кав) е възложено от Община Пещера на основание Уведомително писмо от риосв – гр. Пазарджик с входящ №32-00-163/18. 04. 2002 г., Задание от Община Пещера и в съответствие с
Анализ 0.64 Mb. 5 pg.
преглед
Анализ на възможностите за инвестиции на територията на общините Крушари и ТервелАнализ на възможностите за инвестиции на територията на общините Крушари и Тервел
Всеобщо разпространено е становището, че Североизточна България е подходяща единствено за развитието на селско стопанство. Възможността за развитие на общините Крушари и Тервел като център на алтернативния туризъм в региона благоприятства привличането на местни и чуждестранни инвестиции в туризма
Анализ 129.08 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом