Анализ

Оценяваме параметрите на модела, при който хипотезата, е че реда на грешката описва постоянен авотрегресионен процес. Анализа започва от, това че трябва да сеОценяваме параметрите на модела, при който хипотезата, е че реда на грешката описва постоянен авотрегресионен процес. Анализа започва от, това че трябва да се
Оценяваме параметрите на модела, при който хипотезата, е че реда на грешката описва постоянен авотрегресионен процес. Анализа започва от, това че трябва да се определи че това е Кохран –Оркут метод за определяне на оценка на параметрите на регресионния модел
Анализ 25.3 Kb. 1 pg.
преглед
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01. 01. 2009г. 30. 06. 2009г. Изминалото първо полугодАнализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01. 01. 2009г. 30. 06. 2009г. Изминалото първо полугод
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01. 01. 2009г. – 30. 06. 2009г
Анализ 69.26 Kb. 1 pg.
преглед
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес ФакултетКурсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем е полезно да създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структурирана информацията
Анализ 70.62 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я министерство на околната среда и водитеРепубликабългари я министерство на околната среда и водите
Анализ и прогноза за обезпечеността на водопотреблението на база изготвени сценарии, отчитащи промените в климата 16
Анализ 0.7 Mb. 4 pg.
преглед
АнализиАнализи
Експерти, учени и политици обсъждаха гражданската сигурност, поздрави ги еврокомисар Кристалина Георгиева
Анализ 49 Kb. 1 pg.
преглед
Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012Програм а по опазване околната среда на община правец 2008 2012
Одобрена с Решение / с Протокол / на Общински съвет на Община Правец
Анализ 1.58 Mb. 12 pg.
преглед
Анализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. ЦелогодАнализ на дейнoстта на 12 соу „цар иван асен ІІ за учебната 2010/2011 г. Целогод
Целогодишната дейност на училищното ръководство и учителската колегия на 12 соу “Цар Иван Асен II ” беше подчинена на основните цели, залегнали в годишния план
Анализ 0.57 Mb. 2 pg.
преглед
Община Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитиеОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
Анализ 2.49 Mb. 22 pg.
преглед
Анализ на информацията, публикувана в web-страницата на Центъра за прогнози на космическото време и космическия климат при икит бан и неговото бъдещо развитиеАнализ на информацията, публикувана в web-страницата на Центъра за прогнози на космическото време и космическия климат при икит бан и неговото бъдещо развитие
М. Димитрова, С. Асеновски, П. Велинов, М. Захаринова, Л. Матеев, Р. Недков, Й. Тасев, П. Тонев, Пл. Тренчев, Пл. Христов
Анализ 76.84 Kb. 1 pg.
преглед
Депозитен списък на книги №4/2013 гДепозитен списък на книги №4/2013 г
Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ес, нато, коолициите и държавите. – Ви, 2012 – 6 екз
Анализ 76.67 Kb. 1 pg.
преглед
Цитат на седмицатаЦитат на седмицата
Оценка на въздействието на някои директиви на ес върху българската икономика (част първа)
Анализ 261.35 Kb. 3 pg.
преглед
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем е полезно да създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структурирана информацията
Анализ 56.67 Kb. 1 pg.
преглед
Fmi airHockey Участници в екипаFmi airHockey Участници в екипа
В менюто към всеки от различните дискове е прикачен uitapGestureRecognizer който отчита кой от дисковете е избран и го асоциира с играча. Когато играча си сложи пръста в/у диска нивото на прозрачност (opacity) се променя и така се индикира избора му
Анализ 16.95 Kb. 1 pg.
преглед
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
Заданието представлява база от данни „Почивно дело“, съдържаща информация за летните почивки на служителите. Целта на проекта е бързо и лесно настаняване на гостите в избраните от тях хотели
Анализ 42.93 Kb. 1 pg.
преглед
Георги Ганев Център за либерални стратегииГеорги Ганев Център за либерални стратегии
Анализ 15.85 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом