Анализ

Република българия сметнапалат а докла дРепублика българия сметнапалат а докла д
На основание Заповед № п-165 от 03. 10. 2002 г на председателя на Сметната палата е извършен одит на финансовото управление на имуществото в Университета за национално и световно стопанство, за периода от
Анализ 47.05 Kb. 1 pg.
преглед
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014
Община Габрово, чрез определяне на общинските приоритети в областта на закрилата на детето, които да отразяват и задоволяват специфичните местни потребности
Анализ 180.4 Kb. 1 pg.
преглед
СъдържаниеСъдържание
Преглед на националната правна, административна и стратегическа рамка за защита на правата на децата 7
Анализ 0.94 Mb. 15 pg.
преглед
Мода най-често срещаната стойност – в случая е 143. 4 хил. – тя се среща 2 пъти; медианатаМода най-често срещаната стойност – в случая е 143. 4 хил. – тя се среща 2 пъти; медианата
Статистически анализ на данните за достъпа на домакинствата до интернет (2006 г.)
Анализ 192.69 Kb. 1 pg.
преглед
Примерна структура и съдържание на дисертационен труд уводПримерна структура и съдържание на дисертационен труд увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Анализ 34.91 Kb. 1 pg.
преглед
Декан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторантДекан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант
Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти
Анализ 32.93 Kb. 1 pg.
преглед
Стратегия за развитие на птг \"Д-р Никола Василиади\" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 годинаСтратегия за развитие на птг "Д-р Никола Василиади" – гр. Габрово за периода 2011 – 2016 година
Птг “Д-р Никола Василиади” – община Габрово. Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150, ал. 1 т. 1 от ппзнп, Стратегия „Бьлгария 2020”- качествено образование чрез добро управление и грижа за учителя, приета е на заседание на пс на 09. 09. 2011 година
Анализ 95.3 Kb. 1 pg.
преглед
I. въведениеI. въведение
Проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ес”, компонент 4 „Оптимизиране на работата на българския солвит център”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”
Анализ 356.1 Kb. 3 pg.
преглед
Софийски университетСофийски университет
Той е бил вдъхновен от велики личности и велики времена, които е показвал по един така лесен и обикновен за зрителя начин- успявал е да превърне историята, трагедията и величието в кинолента, която, макар и 40 години по-късно, все още може да бъде почувствана
Анализ 42.36 Kb. 1 pg.
преглед
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 годинаЗа управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 – 2013 година
Анализ 0.81 Mb. 5 pg.
преглед
Анализ на социално-икономическото развитиеАнализ на социално-икономическото развитие
Община Девня е разположена в Североизточна България, на разстояние около 30 – 40 км от брега на Черно море. Територията на общината е 121 кв км. Общината е съставена от три населени места – град Девня (общински център), село Кипра (кметство) и село Падина
Анализ 1.1 Mb. 9 pg.
преглед
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрацияПодобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация
Анализ 197.95 Kb. 1 pg.
преглед
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 гОбщински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община генерал тошево
Анализ 1.3 Mb. 12 pg.
преглед
Световно Стопанство Общоикономически факултет Катедра Интелектуална собственост Магистърска теза на темаСветовно Стопанство Общоикономически факултет Катедра Интелектуална собственост Магистърска теза на тема
Предпоставки за използването на имената на знаменитости като търговски марки или в тяхна подкрепа. 15
Анализ 1.39 Mb. 29 pg.
преглед
1 Контекст на съставяна на плана1 Контекст на съставяна на плана
Увод
Анализ 1.45 Mb. 13 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом