Анализ

Назначен научен ръководителНазначен научен ръководител
Икономическа ефективност от модернизация на производството на “Полимери”ад гр. Девня
Анализ 235.34 Kb. 1 pg.
преглед
Разпределение на научни ръководителиРазпределение на научни ръководители
Анализ на използването на материалните ресурси и материалното снабдяване на фирма “Херместур” – Варна
Анализ 248.09 Kb. 1 pg.
преглед
Микроикономика 12. 03. 09гМикроикономика 12. 03. 09г
Основната цел впри функционирането на дедена фирма е максимизиране на печалбата. Фирмата е самостоятелно юридическо лице което работи на собствена сметна и на собствен риск което значи че се използват лични индивидуални или колективни спестявания на стопанските субекти и се трансформират в инвестиции
Анализ 41.66 Kb. 1 pg.
преглед
Борислав Викторов Дойчинов спец. Стопанска логистика, гр. 5507, фак. No. 975463 temaБорислав Викторов Дойчинов спец. Стопанска логистика, гр. 5507, фак. No. 975463 tema
Основна цел на логистиката е да доставя стоките и услугите до клиентите в точното време, на точното място при възможно най-ниски разходи. Измерването на тези разходи е от голямо значение за определянето на ефективността на логистичната система
Анализ 236.97 Kb. 3 pg.
преглед
ІІ. Ретроспективен анализ на приходи, разходи и финансов резултатІІ. Ретроспективен анализ на приходи, разходи и финансов резултат
Общински пазари”еоод враца е търговско дружество със 100% общинско участие. Дружеството е с предмет на дейност: „Отдаване под наем на сгради /павилионен тип/, терени, маси, павилиони и друг инвентар, търговия с промишлени и селскостопански стоки, събиране на такси и др.”
Анализ 73.98 Kb. 1 pg.
преглед
Университет за национално и световно стопанствоУниверситет за национално и световно стопанство
Той може да се дефинира като специализирана икономическа наука, свързана с изследването и оценката на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на стопанските субекти, като набор техники инструменти, с чиято помощ финансовият мениджър определя и оптимизира своите решения
Анализ 39.96 Kb. 1 pg.
преглед
Тема: анализ на печалбата и рентабилността на стопанската дейностТема: анализ на печалбата и рентабилността на стопанската дейност
Анализ на рентабилността на приходите от гледна точка на структурата на приходите. 61
Анализ 19.62 Kb. 1 pg.
преглед
Паричен пазар в БългарияПаричен пазар в България
Бнб; и някои сезонни фактори. Поведението на лихвените проценти и обема депозити са добре обхванати от използваните променливи. Коефициентите, които описват влиянието на тези променливи, са статистически значими и съвпадат като посока с изведените в теоретичната литература
Анализ 235.08 Kb. 1 pg.
преглед
План за развитие и управление на „План за развитие и управление на „
Маркетингова програма за развитие и управление на болницата през следващия три-годишен период /2011-2013 година
Анализ 0.5 Mb. 4 pg.
преглед
Изработването на адекватна на съвременните реалности Стратегия за национална сигурност на Република България е една от основните отговорности на ПравителствотоИзработването на адекватна на съвременните реалности Стратегия за национална сигурност на Република България е една от основните отговорности на Правителството
Бойко Борисов бе създадена междуведомствена работна група, в която са включени представители на институциите с преки отговорности в сферата на националната сигурност. Председател на работната група е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов
Анализ 436.15 Kb. 4 pg.
преглед
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габровоАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ 2.44 Mb. 17 pg.
преглед
Стратегия за развитието на туризма на територията на Община Павел баняСтратегия за развитието на туризма на територията на Община Павел баня
Природните условия и курортно-туристическия потенциал на Община Павел баня са формирали структурата на икономиката в района. Доминират отраслите, свързани с обслужването на балнеоложкия туризъм, селското стопанство, розопроизводство и розопреработка и дърводобив и дървообрботка
Анализ 276.63 Kb. 2 pg.
преглед
Депозитен списък на книги №48/2011 гДепозитен списък на книги №48/2011 г
Абъркромби, Джо. Първиат закон. Кн. Последният довод на кралете. – Колибри, 2011 – 6 екз
Анализ 95.24 Kb. 1 pg.
преглед
Общинавелингра дОбщинавелингра д
Изготвянето на настоящата програма за управление качеството на атмосферния въздух (кав) е възложено от Община Велинград на основание чл. (1) от зоп, Уведомително писмо от риосв – гр. Пазарджик с вх. №004-08-42/22. 10. 2002 г., Задание от Община Велинград и в съответствие с
Анализ 0.58 Mb. 6 pg.
преглед
План за развитие на община помориеПлан за развитие на община поморие
Общините са и особено подходящ партньор за привличане на частния сектор и на неправителствените организации за участие в разработването и реализирането на проекти за местно развитие
Анализ 2.7 Mb. 20 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом