Анализ

Лектор: Ирина Рибарова (pm )Лектор: Ирина Рибарова (pm )
Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на испа/Кохезионен и Структурни фондове в сектор околна среда
Анализ 47.85 Kb. 1 pg.
преглед
Национален център за изучаване на общественото мнениеНационален център за изучаване на общественото мнение
Нциом, София, пл. “Княз Александър Батенберг” №1, тел. 939-31-29; 981-85-56, факс 987-34-93
Анализ 0.85 Mb. 8 pg.
преглед
Стратегия за развитие на туризма на община авренСтратегия за развитие на туризма на община аврен
Туризмът е пряко свързан с особеностите на региона – природни ресурси, инфраструктура, забележителности, традиции и обичаи, популярността на региона като туристическа дестинация и др
Анализ 135.68 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я министерство на околната среда и водитеРепубликабългари я министерство на околната среда и водите
Методологията, която е ползвана при изготвяне на анализа на нормативната уредба на водния сектор, се основава на предварително определен методически подход и структура при провеждането на анализа
Анализ 1.7 Mb. 13 pg.
преглед
Архитектура градоустройство интериор дизайнАрхитектура градоустройство интериор дизайн
Анализ на състоянието и изготвяне на програма за управление на общинските имоти с акцент върху паметниците на културата
Анализ 87.38 Kb. 1 pg.
преглед
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управлениеНиколай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление
Като краен резултат се търсеше извеждането на конкретни предложения за оптимизиране охраната на горите и организацията на горската стража и прилагането им в практиката
Анализ 2.27 Mb. 14 pg.
преглед
Анализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил МихайловАнализ на видовете среди на организацията Анализ на средата на функциониране и развитие на организациите Доц д-р Михаил Михайлов
Теоретико-методологическите основи на анализа на средата са свързани с изясняване същността на обекта на управление
Анализ 129.22 Kb. 1 pg.
преглед
Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии)Асоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Насочен към мениджъри, инвеститори, банкери, счетоводители, вътрешни контрольори, външни и вътрешни одитори, анализатори, регулаторни органи
Анализ 63.49 Kb. 1 pg.
преглед
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 гОбщински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г
Състояние, структура, тенденции на престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на територията на община Ямбол
Анализ 2.99 Mb. 25 pg.
преглед
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитиеРепублика България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие
Макроикономическа рамка за технологичното развитие на България”, реализиран от Министерство на икономиката, финансираща страна – gtz и организацията-изпълнител – Център за икономическо развитие
Анализ 3.83 Mb. 29 pg.
преглед
Деца със специални нуждиДеца със специални нужди
Национално социологическо изследване за хората със специални нужди в България от Националния статистически институт. Изследването е обхванало възрастовата група деца от 16 до 19 години, които са били регистрирани в телк. Според изследването децата от 16 до 19 години са били 3 030 деца
Анализ 105.6 Kb. 1 pg.
преглед
Примерно годишно разпределение по география и икономикаПримерно годишно разпределение по география и икономика
Оценява географското положение и природноресурс-ния потенциал; интерпретира информация от различни източници
Анализ 88.22 Kb. 1 pg.
преглед
Научен ръковНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната 2010-2011 Г
Анализ 125.22 Kb. 1 pg.
преглед
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. \"Кбу\" – дистанционно обучениеСписък на научните ръководители на магистрите от спец. "Кбу" – дистанционно обучение
Списък на научните ръководители на магистрите от спец. “Кбу” – дистанционно обучение
Анализ 96.31 Kb. 1 pg.
преглед
Университет за национално и световно стопанство – гр. СофияУниверситет за национално и световно стопанство – гр. София
Основното разминаване е в смисловото значение на думите длъжност, работно място и щат, което на пръв поглед е в състояние да смути и обърка запознаващите се с материята
Анализ 26.72 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом