bgconv.com

Единен публичен регистър наЕдинен публичен регистър на
13.73 Kb. 1 pg.
преглед
Заявка за участие в образователна програмаЗаявка за участие в образователна програма
Програма 15.46 Kb. 1 pg.
преглед
Соу „Максим Горки – Стара Загора, под патронажа на Кмета на Община Стара ЗагораСоу „Максим Горки – Стара Загора, под патронажа на Кмета на Община Стара Загора
Соу „Максим Горки” – Стара Загора, под патронажа на Кмета на Община Стара Загора
Регламент 11.19 Kb. 1 pg.
преглед
Съдържание стр. ТемаСъдържание стр. Тема
АТ, защото така ще намразят ученето. Те трябва да усвояват знания и умения без да разбират това, само и единствено играейки и забавлявайки се. Метода по-по-най ще бъде различен с това, че целта няма да бъде цел, а средство. Тоест децата ще учат и усвояват, без да изпитват досадата на това занимание
234.91 Kb. 1 pg.
преглед
Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас). Диалогътвисторият а, 2001, №1, с. 58-73Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас). Диалогътвисторият а, 2001, №1, с. 58-73
Стойчева, В. Етнографските знания като компонент на историческата образованост. В: Етнологията на границата на два века. Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, с. 127-135
35.19 Kb. 1 pg.
преглед
Общински съвет поморие решени яОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: „Включване на общински съветници в комисиите за обществени поръчки и отмяна Заповед № рд-оп-020/07. 12. 2010г на Кмета на Община Поморие” се прие следното
Решение 118.56 Kb. 1 pg.
преглед
Европейски многостран e н проект за училищно партньорство Коменски октомври 2007г юли 2009гЕвропейски многостран e н проект за училищно партньорство Коменски октомври 2007г юли 2009г
Европейски многостранeн проект за училищно партньорство Коменски октомври 2007г юли 2009г
35.19 Kb. 1 pg.
преглед
Аз работя;той работи (сега, в момента на разговора)Аз работя;той работи (сега, в момента на разговора)
14.43 Kb. 1 pg.
преглед
Решението на правителството да прекрати проекта „Бургас Александруполис не е окончателно и вероятно ще се промениРешението на правителството да прекрати проекта „Бургас Александруполис не е окончателно и вероятно ще се промени
Оли Рен. В изказване пред Европейския парламент той даде за пример България като държава, която подава разнопосочни сигнали за финансовата си политика. Затова е и изпратената у нас проверка на Евростат и Европейската комисия, информира „дума” по повод вчерашната пресконференция след иб
Решение 79.5 Kb. 1 pg.
преглед
Нашата  амбиция е да спечелим изборите в Габрово. Това заяви вчера  лидерът на бсп  Сергей Станишев при  посещението си в  града преди частичните местни избори, които  ще са на 19 юни, пише ДумаНашата  амбиция е да спечелим изборите в Габрово. Това заяви вчера  лидерът на бсп  Сергей Станишев при  посещението си в  града преди частичните местни избори, които  ще са на 19 юни, пише Дума
Габрово е един от петте приоритета, които са посочили над 600 габровци, които през последната седмица участваха в анкетата на екипа на кандидата на бсп. На първо място габровци поставят повишаването на доходите и сигурността за работните места. Втори по значимост приоритет е здравеопазването
57.68 Kb. 1 pg.
преглед
Медиенмониторин гМедиенмониторин г
0.67 Mb. 6 pg.
преглед
Епизод трети: Ден първиЕпизод трети: Ден първи
Не разбирам какви сили движат Алекс, да живее бе крака прикован завинаги на инвалидния си стол. А е вечно усмихнат, радостен, сякаш кипи от енергия
30.41 Kb. 1 pg.
преглед
Дида дидо помагачътДида дидо помагачът
Двамата са облечени в безформени, торбести дрехи. Дидо е с огромни, широки панталони с издути джобове и презрамки, които са част от тях. Горната част на тялото му е гола. Той носи вратовръзка. Дида носи преметната през врата си средно голяма торба. Двамата доста си приличат
0.65 Mb. 5 pg.
преглед
Тема: строителство, строителен контролТема: строителство, строителен контрол
0.95 Mb. 10 pg.
преглед
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37
Цар Борис I” №27 длъжник по изпълнението, находящ се в гр. Търговище, кв.”Въбел”, ул.”Цар Борис I” №27, за удовлетворяване вземането на румен енчев панайотов, в качеството си на баща и законен представител на цветомира руменова енчева и стоян руменов енчев – взискател по И. Д. №37/2010г., а Именно
18.15 Kb. 1 pg.
преглед
Находящи се в землището на кв. Въбел, гр. Търговище, бившия стопански двор с идентиф.№73626. 519, отстоящи на около 800м в югозападна посокаНаходящи се в землището на кв. Въбел, гр. Търговище, бившия стопански двор с идентиф.№73626. 519, отстоящи на около 800м в югозападна посока
Въбел, /а по зрп на стопанския двор на кв. Въбел – парцел №304/, при граници за имота: запад – поземлен имот с идентиф. №73626. 519. 3, север – черен път за стопанския двор, изток – асфалтов път за с. Лиляк и юг – черен път за стопанския двор, съставляващ държавна собственост, а именно
23.32 Kb. 1 pg.
преглед
Община никополОбщина никопол
Път №500pvn2121 (ii-34, Дебово Никопол) Въбел (ii-52), км 0+000 км 4+840, свързващи републикански път ii-34, Плевен-Никопол с гкпп-никопол
90.7 Kb. 1 pg.
преглед
Наименование: „Събиране и пречистване на отпадъчните води в гр. Търговище, р българия испа мяркаНаименование: „Събиране и пречистване на отпадъчните води в гр. Търговище, р българия испа мярка
Наименование: „Събиране и пречистване на отпадъчните води в гр. Търговище, р българия”
7.72 Kb. 1 pg.
преглед
Годишен доклад по опазване на околната средаГодишен доклад по опазване на околната среда
Инсталациите попадащи в обхвата на кр №3/2006 (І- ва актуализация) са изброени по долу
Доклад 0.94 Mb. 9 pg.
преглед
Издадени решения по овос в риосв гр. Шумен през 2008 гИздадени решения по овос в риосв гр. Шумен през 2008 г
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен  
12.15 Kb. 1 pg.
преглед
Министерство на здравеопазванетоМинистерство на здравеопазването
За периода 24. 09. 12г. 07. 10. 12г в отдел пек на рзи плевен са регистрирани общо 25 заболявания, срещу 17 за предходните две седмици
27.74 Kb. 1 pg.
преглед
Bg-софия: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи обявление за малка обществена поръчка услугиBg-софия: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи обявление за малка обществена поръчка услуги
София: 12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи
103.38 Kb. 1 pg.
преглед
Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013
Рехабилитация на пътища проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път №500pvn2121 (ii-34, Дебово – Никопол) – Въбел (ii-52), км 0+000 – км 4+840 и общински път №499pvn2120 (ii-34, Дебово – Никопол) – Евлогиево, км 0+000 – км 3+320”
Програма 468.72 Kb. 6 pg.
преглед
Решение №422Решение №422
Възлага на общинска администрация да изготви и връчи на фирмите, осъществяващи сметоизвозването официално искане за разполагане на допълнителен брой контейнери за смет в населените места, съгласно решение на Общински съвет №302 по Протокол №18 от 29. 01. 2009г
Решение 202.79 Kb. 1 pg.
преглед
Министерство на здравеопазванетоМинистерство на здравеопазването
За периода от 18. 04. 11г. 01. 05. 11г в отдел пек на рзи плевен са регистрирани общо 55 заболявания, срещу 72 за предходните две седмици
28.5 Kb. 1 pg.
преглед
Регистър на издадените Разрешителни за експлоатация по чл. 104 от Закон за околната среда на предприятия и/или съоръжения, разположени на територията на риосв – ШуменРегистър на издадените Разрешителни за експлоатация по чл. 104 от Закон за околната среда на предприятия и/или съоръжения, разположени на територията на риосв – Шумен
Преразглеждане и актуализация на разрешителното Решение №01-1 от 11. 07. 2005 г., Разрешително №01-2/2009г
Закон 23.02 Kb. 1 pg.
преглед
Опис на регистрите на населението на община търговищеОпис на регистрите на населението на община търговище
1.08 Mb. 26 pg.
преглед
Във връзка с подготовката на договорите по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04 „Подпомагане на обучението на деца и ученициВъв връзка с подготовката на договорите по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици
Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, и за улесняване на комплектоването на документите, предлагаме на вниманието на предложените за финансиране кандидати следния лист за проверка
191.2 Kb. 1 pg.
преглед
Във връзка със запитвания относно разпоредбите на чл. 179 от Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, регламентиращ създаванетоВъв връзка със запитвания относно разпоредбите на чл. 179 от Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, регламентиращ създаването
Изискването за възмезден договор със собственика на културната ценност, а за музейни културни ценности – с директора на съответния музей, съществува в Закона за културното наследство от влизането му в сила от 10 април 2009 г
Закон 12.22 Kb. 1 pg.
преглед
Становище на председателя на върховния касационен съд във връзка с проекта на закон за изменение и допълнение на конституцията на република българияСтановище на председателя на върховния касационен съд във връзка с проекта на закон за изменение и допълнение на конституцията на република българия
С настоящето правя само някои конкретни бележки и препоръки във връзка с подготвяния проект. Като цяло изразявам известно съмнение до колко предложените поправки, имащи отношение към съдебната власт, са достатъчни и необходими
Закон 20.97 Kb. 1 pg.
преглед

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом