bgconv.com

\"План за рекламна кампания: Stella Artois\""План за рекламна кампания: Stella Artois"
Венеция, както и организирането на игра с награди, обвързани с основните обекти на рекламното послание. В кампанията са разгледани подробни маркетингови анализи, описание на медийно планираните кампании, както и бюджетни рамки за реализация
279.31 Kb. 3 pg.
преглед
Психология на рекламатаПсихология на рекламата
Как да привлечем вниманието на потребителите, или Популярен психологически модел в рекламата
1.67 Mb. 10 pg.
преглед
Търговски марки и реклама въведениеТърговски марки и реклама въведение
375.07 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зипЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип
Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране
Конспект 21.93 Kb. 1 pg.
преглед
Частен професионален колеж по туризъм „свети минаЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране
20.06 Kb. 1 pg.
преглед
Комуникационна стратегияКомуникационна стратегия
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор: 08-23-161/С/27. 08. 2008, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
325.04 Kb. 3 pg.
преглед
Йордан Калайков Маркетингът в спортаЙордан Калайков Маркетингът в спорта
Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения 13
Лекция 188.49 Kb. 1 pg.
преглед
Eлементи на промоционния микс, на които разчитат организациите, произвеждащи сладкарски изделия в Eгипет, при прилагане на промоционните си стратегииEлементи на промоционния микс, на които разчитат организациите, произвеждащи сладкарски изделия в Eгипет, при прилагане на промоционните си стратегии
Египет. Въз основа на отношението на потребителите към инструментите на промоционния микс се вземат решения за техния избор
90.83 Kb. 1 pg.
преглед
Специфични особености на маркетинговата стратегия за налагане на нова марка в областта на бързооборотните стоки идеи и реализацияСпецифични особености на маркетинговата стратегия за налагане на нова марка в областта на бързооборотните стоки идеи и реализация
Специфични особености на маркетинговата стратегия за налагане на нова марка в областта на бързооборотните стоки – идеи и реализация
150.34 Kb. 1 pg.
преглед
Основни стъпки на процеса на рекламиранетоОсновни стъпки на процеса на рекламирането
Т. е самоопределянето предполага анализ на актуалното състояние на организацията – силни и слаби страни и очертаване на перспективата
32.57 Kb. 1 pg.
преглед
Дипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банкитеДипломна работа на тема: Технология на маркетинговото управление на банките
В този динамичен, сложен и трудно измерим процес се включват и банковите институции. Относително консервативни и “затворени” те започват да приемат и внедряват модерни пазарни стратегии и управленски подходи. В центъра на стопанските стратегии застава “Негово Величество” Купувачът
Диплом 45.96 Kb. 1 pg.
преглед
Закон за радиоto и телевизияtaЗакон за радиоto и телевизияta
Разпространението се осъществява чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, което е предназначено за непосредствено приемане от неограничен брой лица безплатно или срещу заплащане
Закон 0.93 Mb. 6 pg.
преглед
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 гНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
0.72 Mb. 8 pg.
преглед
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 гНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"
0.78 Mb. 13 pg.
преглед
Културната политика в българияКултурната политика в българия
Предварителни срещи на председателя, рапортьора и програмния съветник с авторите на националния доклад и с представители на Министерството на културата в София
2.05 Mb. 20 pg.
преглед
Светлина по пътя веренСветлина по пътя верен
Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божия престол и задействат Неговите отговори. И днес, в начало
7.34 Mb. 50 pg.
преглед
Основни понятия в маркетинга ключови думиОсновни понятия в маркетинга ключови думи
Модул №10. Фирмени комуникации
0.68 Mb. 7 pg.
преглед
Проблеми при отчитането на маркетинговите разходиПроблеми при отчитането на маркетинговите разходи
Провеждането на активна маркетингова политика е свързано с извършването на определени разходи, което налага търсенето на възможности за счетоводното им отчитане и най-вече за представянето на последните във финансовите отчети на предприятията
65.52 Kb. 1 pg.
преглед
Маркетинг въведение в маркетингаМаркетинг въведение в маркетинга
Ф. Котлър: “Маркетингът е социален процес, чрез който отделните индивиди и групи получават това, от което се нуждаят и което желаят, чрез създаване и размяна на стоки и стойности с други такива”
1.08 Mb. 8 pg.
преглед
Маркетинг (Проф. Лилия Каракашева)Маркетинг (Проф. Лилия Каракашева)
Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието на дадена икономическа система
298.36 Kb. 3 pg.
преглед
Колеж по мениджмънт,търговия и маркетингКолеж по мениджмънт,търговия и маркетинг
Настоящият технико-икономически доклад не представлява обект на защита като интелектуалната и индустрялната собственост и може да бъде използван за учебни цели
74.7 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \"икономика и управление\"Програма "икономика и управление"
Маркетинг и мениджмънт”, “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” и “Агробизнес”. Специалностите са от професионални направления “Икономика” и “Туризъм”, акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация на Република България през 2004 г
37.74 Kb. 1 pg.
преглед
Маркетингов анализМаркетингов анализ
Втора глава- анализ на маркетинговото проучване на продукта цветен смесител за баня
0.88 Mb. 4 pg.
преглед
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 wwwОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм
1.07 Mb. 17 pg.
преглед
Конспект по \"Маркетинг\"Конспект по "Маркетинг"
Конспект 12.99 Kb. 1 pg.
преглед
ПрограмаПрограма
Маркетингови ери и маркетингови концепции. Еволюцията на маркетинга -маркетингови ери; фактори, обуславящи промяната в същността, ролята и задачите на маркетинга в началото на XXI век. Маркетингови концепции-същност и условия за приложение
Програма 152.65 Kb. 1 pg.
преглед
*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора*пазара не е географско понятие. Пазара се гради от хора
Определение за маркетинг пазарно ориентирано управление на фирмата (в туризма), чиято цел е удовлетоворение на конкретните потребности на туристите, от една страна и получаване на печалба за предоставящия туристически предукти субект (фирма)
102.19 Kb. 1 pg.
преглед
Как да формулираме маркетингова стратегия на фирма РезюмеКак да формулираме маркетингова стратегия на фирма Резюме
Това създава сериозни затруднения на много предприятия в страната, в тяхната настояща работа по формулирането на собствена маркетингова стратегия. Настоящия материал е предназначен да облекчи усилията на фирмите, в горепосочената област
147.49 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 ГНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Програма 3.87 Mb. 47 pg.
преглед
И за да се произнесе, съдът взе предвид следнотоИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 258 и следващите от гпк, във връзка с чл. 144 и чл. 149 от ск, във връзка с чл. 86 от ззд
102.56 Kb. 1 pg.
преглед

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом